Voice dialogue als loopbaanadviseur.
De student die doodmoe is en niet weet hoe nu verder.

Gisteren mocht ik weer voor vierdejaars studenten op de Hogeschool Utrecht een minor geven. Studenten ontmoeten professionals uit het werkveld over het trainerschap. Ik mag sinds 2006 Voice Dialogue onder de aandacht brengen.

Het is een praktische, speelse en liefdevol confronterende werkmethode om regisseur van je eigenschappen te worden; je leert eigenschappen die je hebt verstopt een gezonde plek te geven, zodat je over je gehele arsenaal kunt beschikken.

Zo ook gisteren: een jongeman van 21 vertelde dat hij doodmoe was. Hij kon gewoon niet ophouden met toegeven aan alle vragen die mensen hen stelden: kun je even dit, jij weet zo goed dat, kortom, een zeer geliefde, trouwe, slimme jongen! Wie wil dat nu niet zijn. Nou, hij wel. Eén van zijn innerlijke stemmen vertelde hem:

“Je doet dit gewoon voor jezelf man! Je bent gewoon een egocentrische, zelfingenomen klootzak.”

En juist deze stem maakte dat hij doorging en doorging, want hij deed het immers voor zichzelf? En zo werd deze stem dé blokkade om echt vanuit liefde en compassie rust te nemen waar dat nodig was,

Ergens achterin de zaal stond zijn hart. Zijn grote hart. Beetje eenzaam, stilletjes, beetje bang ook. En deze stem kon niet anders dan hard gaan schreeuwen als die zich niet gehoord voelt. En ja, dan worden stemmen naar, vilein, en oordelend.

En zo kwam hij erachter dat die ‘zelfingenomen klootzak’- stem eigenlijk zijn vervormde hart was. Hij keek me aan alsof hij water zag branden. “Dus ik mag gewoon meteen naar dat hart luisteren in plaats van hem zo gemeen te laten worden?”

Het was geen vraag.
Het was duidelijk.
Hij zou zijn keuzes meer gaan baseren op die stem die hem in balans houdt.

Man, ik ben zo dankbaar dat ik dit mag doen.
Dank je wel voor je openheid.
Dank je wel voor je tijd.
Dank je wel dat ik dit mag doen.

In de Zelfportretten die ik maak, gebruik ik nadrukkelijk de Voice Dialogue techniek. Op die manier kan jij je eigenschappen meer in balans krijgen en je potentieel op een meer volledige manier inzetten.

Ga naar https://gerritstreekstra.nl/het-zelfportret/ voor meer info.

Met een meerstemmige groet,

Gerrit Streekstra.