Blog

Dagboek voor bezielde leiders week 13

Leiderschap voor de komende generatie: mijn manifest.

Het is 2050.

Er waait een nieuwe vorm van leiderschap over de wereld die in volle omvang duidelijk wordt. Langzaam heeft het vorm gekregen en nu het echt aan het bloeien is, zien we pas echt wat het betekent en welke invloed dit heeft op onze wereld. Achteraf kunnen we zien welke de stappen daarvoor doorslaggevend waren. En nu zien we welke omstandigheden hebben geleid tot deze ommezwaai.

Leiderschap. Als er één term uitgekauwd leek, was het wel in 2021. Sigrid Kaag van de politieke partij D66 beloofde het tijdens de verkiezingen van dat jaar: nieuw leiderschap. Wat ze er precies mee bedoelde? Geen idee. En nu zien we hoe de hele boel gekanteld is.

Het is 2050.

De megagrote verandering die we nu zien, is dat leiderschap niet meer verbonden is aan een rol of een bepaalde positie; niet in bedrijven, niet bij de overheid, niet tussen landen en niet in de persoonlijke sfeer van mensen. Leiderschap is een optelsom geworden van hoe wij met elkaar omgaan. Met andere woorden: iedere keer dat wij met elkaar in contact treden, of dat nu live of online is, tonen wij een vorm van leiderschap. Leiderschap is altijd overal en van iedereen.

Vroeger zij men: je kunt niet niet  communiceren. Nu zeggen we: je kunt niet geen leiderschap tonen. Je leidt altijd, ook als je die leiding uit handen geeft, dan nog neem je een beslissing op het gebeid van leiderschap. Iedere vorm van invloed nemen is daar een uiting van.

Dat is nogal een constatering, nietwaar?

Want als leiderschap niet verbonden is met specifieke rollen of functies en altijd plaats vindt bij een ieder die een keuze heeft, dan betekent dit dat jouw leiderschap altijd zichtbaar is voor iedereen.

Ja, het is een gewoon vak geworden op scholen, vanaf de basisschool, zoals rekenen en taal dat .

Ja, het is een normaal onderwerp onder collega’s die zich regelmatig afvragen: hoe zit jij in je leiderschap?

Ja, het woord opvoeden heeft plaats gemaakt voor het woord leiderschap.

Dit heeft veel voeten in veel aarde gehad.

Ik geef je de drie elementen die wij nu, in 2050, kunnen beschouwen als cruciaal. Volgens welke uitgangspunten wij nu leven. Het zijn eenvoudige zinnen die iedereen op zou kunnen schrijven maar die een lange training, een groot uithoudingsvermogen en een krachtige wil vragen. En omdat ik je ze nu al geef in retrospectief, kun je er in 2021 al mee aan de slag. Hoe leuk is dat!

 • Spreek over jezelf.

Daar waar millennia gesproken werd over de ander, spreekt men zich voornamelijk uit over zichzelf. Daarmee bedoel ik niet iedere zin die met het woord ‘ik’ begint, want dan kan ik gewoon doorgaan met “Ik vind dat jij……” Nee, het waarachtig spreken over jezelf is verbonden met het bewustzijn wat er allemaal in je omgaat in een situatie. Zelfkennis is een voorwaarde die steeds verder ontwikkelt wordt en uiteraard ook bij het vaste curriculum hoort in het onderwijs.

Dit heeft een aantal vergaande consequenties.

 • Als ik over mijzelf spreekt, val ik de ander niet aan en is er ruimte én voelt de ander zich uitgenodigd ook over zichzelf te spreken.
 • Als ik over mijzelf spreek, leer ik mijn diepere verlangens kennen en verwoorden
 • Als ik over mijzelf spreek, leer ik mijzelf zo goed kennen, dat intens luisteren en een intense nieuwgierigheid naar de ander ontstaat.
 • Als ik over mijzelf spreek zal ik de ander ten diepste begrijpen.
 • Als ik over mijzelf spreek zal ik beter samenwerken met anderen
 • Als ik over mijzelf spreek zullen talenten van mijzelf en anderen beter tot hun recht komen.
 • Zorg ervoor dat jouw verlangen en dat van de ander tegelijkertijd gediend is

In een wereld waarin individualisme en collectivisme tegenover elkaar stonden, is er nu een verbinding gemaakt die beide werelden verenigen. Dit vraagt een grote inspanning van beide werelden om de eigen machinaties los te laten. Immers, het individualisme heeft de maakbaarheid van het eigen leven heilig verklaard, hetgeen leidt tot grote wreedheden bij mensen die zich machteloos voelen en/ of weten hun eigen leven tot grote hoogte vorm te geven. De sterkste kan alleen winnen omdat de ander verliest.

Het collectivisme sluit persoonlijke verantwoordelijkheid in grote mate uit, waardoor men opgaat in de veilige massa van een groep en/ of een overtuiging. Het vermorzelt persoonlijke verlangens en maakt mensen ziek. Het dienen van beider verlangen is een spel en een manier van leven dat vaak beoefent moet worden voordat het succes heeft. Het is een gevolg van het spreken over jezelf, gekoppeld aan het kunnen loslaten van de eigen waarheid ten faveure van een groter doel dan die van jezelf óf dat van het collectief.

Wat betekent dit?

 • Als beider verlangens gediend zijn, is er een breed draagvlak en motivatie om zich duurzaam in te zetten voor dat wat er is besloten
 • Als beider verlangen gediend zijn, is er een proces aan vooraf gegaan waarin men op het gebied van wederzijds verlangen tot elkaar is gekomen
 • Als beider verlangen gediend zijn, zal men er vaker achter komen dat verlangens ten diepste veel minder verschillen dan in 1e instantie gedacht
 • Als beider verlangens gediend zijn, is er meer rust en veiligheid in het contact
 • Als beider verlangens gediend zijn, betekent dat niet men altijd is samenwerking of intiemer contact dezelfde weg zal bewandelen
 • Vind een verbinding en balans tussen het zichtbare en onzichtbare

Het is tijd geworden om het mystieke en de wetenschap niet als tegenpolen te zien, maar als de andere kant van dezelfde medaille. Dit vraag jou en organisaties overgave en controle te verenigen. Vele organsiaties draaien op output. Wat er onder de streep zichtbaar bereikt is, bepaalt de waarde van de activiteit. Er is een gigantisch arsenaal in organisaties dat zich in de onderstroom ophoudt waar geen gebruik van wordt gemaakt; verborgen gedachten, gevoelens, talenten en ideeën die geen plek weten en zich tegen het zichtbare gaan keren; zo wordt een potentiële vriend een vijand.

Dit is de geboorte van populisme: de onderstroom die zich verongelijkt manifesteert.

We zien een grote behoefte aan zingeving, die ver buiten de oevers van zichtbare resultaten treedt. Veel mensen ervaren het behalen van een doel niet als bevredigend en zijn op zoek naar ‘iets’. Zolang deze twee werelden elkaar niet ontmoeten als broers, zullen beide zich eenzaam en gemankeerd blijven voelen. Er is geen andere keuze dan deze twee werelden te verenigen.

Dit levert nogal wat op….

 • In deze balans zijn tastbare resultaten en onzichtbare elementen gelijk vertegenwoordigd en gewaardeerd
 • In deze balans wordt het tastbare mystieker en het mystieke tastbaarder
 • In deze balans zullen mensen, groepen, organsiaties en landen elkaar zonder oordeel ontmoeten, in de erkenning en het bewustzijn van beide elementen
 • In deze balans ontstaat er een leven waarin hoofd, hart, handen en ziel een plek krijgen als evenwichtige poten onder een tafelblad.
 • In deze balans gaan veiligheid en ongemak hand in hand als vrienden.

Tot zover mijn korte inkijk in de toekomst, die dus wat jou betreft meteen kan beginnen! En nog veel beter nieuws is: ik kan je daarbij helpen! Jarenlange training op alle drie de genoemde gebieden zal je helpen dit succesvol vorm te geven in je leven, zodat jij

 • Van-zelf-sprekend wordt
 • Onderdeel wordt van een groter geheel
 • Je verbonden weet met je eigen schaduwkracht

TOT SLOT EEN CHERRY ON THE CAKE!

Op de valreep een video waarin ik de onderstroom van Mark Rutte in een speech verwoord. Veel plezier!

https://youtu.be/jOLtq85005c?t=1

Met een vrolijke leiderschapsgroet!

Gerrit Streekstra.

 

 

 

Dit ga ik delen!

Andere blogs

Ebook

In dit e-book geef ik je drie simpele voorbeelden om regie te nemen in je dagelijkse werk waar je meteen mee aan de slag kunt. Het zijn hele praktische tools die zich de laatste 25 jaar in mijn praktijk hebben bewezen.

Dit formulier vraagt om je naam en mailadres om contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. In de privacyverklaring vind je terug hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan.

Leiderschapsberichten

Je ontvangt iedere week een blog van mijn hand waarin ik inzichten en tips geef over hoe jij krachtiger als leider kunt worden.

Dit formulier vraagt om je naam en mailadres om contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. In de privacyverklaring vind je terug hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan.

2021-04-02T11:33:11+02:00
Ga naar de bovenkant